Opvang/studie

Alle kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar kunnen na school naar het ‘Knipoogje’ (buitenschoolse opvang). Ze worden opgehaald op de speelplaats en onder begeleiding naar de opvang gebracht. Ook voor school kunnen alle kinderen terecht in het ‘Knipoogje’ vanaf 6:30.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er de mogelijkheid om studie te volgen op school. De kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar gaan na school naar het ‘Knipoogje’. De leerlingen vanaf het tweede leerjaar volgen studie op school indien ze niet naar huis kunnen om 16:00. De studie gaat door in twee groepen.
Groep 1: leerlingen van het tweede en derde leerjaar.
Groep 2: leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan om 16:15 naar de studie. De andere leerlingen spelen nog op de speelplaats tot 16:30 en volgen daarna studie tot 17:00. Na de studie gaan de kinderen naar huis, of worden ze onder begeleiding van de leerkracht die de studie verzorgt naar de buitenschoolse opvang begeleid.

Kostprijs per beurt: 2 euro voor de oudste van het gezin, broer of zus kunnen naar de studie gaan voor 1.50 euro per beurt.

De studie wordt aangeduid op het maaltijdbriefje en op maandag afgegeven aan de leerkracht.

Indien een kind is ingeschreven voor de studie maar om een of andere reden niet aanwezig zal zijn, vragen we aan de ouders om de school te verwittigen. Zo niet bellen we de ouders op om te weten of de leerling veilig thuis is en dit met toestemming van de ouders.