Onze school

Ons project

Onze school willen we uitdragen als school en als team.
We richten ons naar de 5 opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen als basis.

 1. Wij willen opvoeden en onderwijzen vanuit een christelijke inspiratie.
 2. Wij werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod en willen een degelijke leerschool zijn.
 3. Wij werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
 4. Wij werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.
 5. Wij werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

Onze kernwoorden zijn:

KWALITEIT - DYNAMIEK – SAMEN – DOEN – WELBEVINDEN – WIJS KWALITEIT

Als school werken we doelgericht, maatschappelijk betrokken en inhoudelijk bekwaam.
Dit doen we door onze sterktes binnen het team samen te leggen. Door elk kind te ondersteunen met de nodige zorg. Door te zorgen voor een goede structuur zodat we een goede organisatie kunnen garanderen. Duidelijkheid, efficiënt en effectief.

DYNAMIEK

Onze school draait op motivatie, engagement, teamspirit en gedrevenheid. Onze school LEEFT!

SAMEN

VERBONDENHEID … met elkaar, met de school. Iedereen is betrokken en telt mee, niet ‘ik’ maar ‘WIJ’ staan centraal.
VERBONDENHEID … is samen leven, samen leren, samen zorg dragen voor, samen werken met als doel het goede in elk van ons naar boven te halen en te ontwikkelen.
VERBONDENHEID … is samenwerken, teamspirit, dit om een positief leefklimaat voor kinderen en leerkrachten te ontwikkelen.

DOEN

Realiseren en doen zijn belangrijke eigenschappen in onze schoolwerking. We denken hierbij aan werkelijkheidsnabij onderwijs gericht op betekenisvol leren, aan het leren reflecteren over leren en over leven.

We willen de ‘LEER-KRACHT’ van de kinderen bevorderen door hen:

😁 onderzoeksvaardigheden te laten ontwikkelen

😁 leerstrategieën aan te reiken

😁 actief dingen te laten doen en beleven

😁 initiatief en inzet te laten nemen

WELBEVINDEN

Het welbevinden van alle kinderen en personeel staat centraal op onze school. Zich goed voelen is de sleutel tot ontwikkeling en het leren en leven. Respect hebben voor iedereen, dragen wij dan ook hoog in het vaandel. Positief denken en geloven in je eigen talenten vormen hierbij een belangrijke schakel.
Daarom zetten we als team in op het zelfwaardegevoel! (Schoolproject: SASCHOMA – Samen school maken)

WIJS

Schoolse kennis is belangrijk maar ook de wijze waarop er met ‘kennis’ wordt omgegaan.
Hoe wordt ‘kennis’ verwerkt in het dagelijkse leven van de kinderen? Aanleren van vaardigheden, …
Het nieuwe leerplanconcept ZILL van het Katholiek Onderwijs (Zin iLeren, zin in Leven) speelt hier perfect op in.

Dit houdt in:

 • kunnen creatief zijn – probleemgericht denken stimuleren
 • kunnen filosoferen (levensvragen aan bod laten komen)
 • kunnen reflecteren en discussiëren
 • eigen persoonlijkheid vormen
 • kunnen vertrouwen
 • empathie tonen