Inschrijven

Wanneer u graag een rondleiding krijgt of u uw kind wilt inschrijven op onze school, neemt u best contact met ons op. Op die manier kunnen we een afspraak maken zodat één van de directies voldoende tijd kan vrijmaken om u te laten kennismaken met onze school, met een korte uitleg en een rondleiding. Indien u uw kind wil inschrijven, is het belangrijk dat u zeker de sis-kaart of een kidsID meebrengt.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden ten vroegste op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2.5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt de kleuter opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Bij de rubriek “Voor het eerst naar school” kan je de instapdata vinden wanneer een kleuter van 2.5 tot 3 jaar op school aanwezig mag zijn en de volgende instapdagen.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs zit, want ook dan is het kind net als elk ander kind leerplichtig om regelmatig naar school te komen.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn op 1 januari van het lopende schooljaar.

Bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar vragen wij geen formele inschrijving meer.  Kinderen die al ingeschreven waren als kleuter zijn dus automatisch ingeschreven als leerling in het eerste leerjaar.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er in samenspraak met en goedkeuring door de directie eventueel aanpassingen gebeuren.