5 sterren school

Dit is onze visie.

ECHTHEID

 • We laten zien waar we voor staan.
 • We zijn een open school. We informeren de ouders over onze werking tijdens een infoavond. 
 • We durven nadenken over onze eigen schoolwerking en durven en kunnen bijsturen waar nodig.     

WAARDERING

 • We schenken veel aandacht aan waardering.
 • We dragen zorg voor elkaar en gunnen elkaar ‘leerruimte en tijd’.
 • We stellen ons loyaal op t.o.v. genomen beslissingen.
 • We waarderen de totale persoonlijkheid van onze kinderen en personeelsleden.
 • Respect voor elkaar is een belangrijke sleutel in onze opvoeding op school.                  

GEDREVENHEID

 • We zijn een team dat doorzet, dat samen iets wil bereiken.
 • We delen onze talenten en ideeën en bouwen samen aan onze school, elke dag opnieuw.
 • We durven nieuwe initiatieven nemen en veranderen indien dit nodig is.

VRIENDSCHAP

 • We zijn er voor elkaar … kinderen, ouders, collega’s, …
 • Een luisterend oor.
 • We maken tijd voor ontmoeting en samenzijn.

PLEZIER en BELEVING

 • Een traan en een lach, we zijn allemaal mensen, groot en klein.
 • We delen het plezier dat we elke dag opnieuw voelen in het helpen ontwikkelen van de kinderen.
 • We willen niet alleen onderwijzen, beleving en plezier mogen er best ook zijn.                 
 • Samenhorigheidsgevoel tussen de kinderen en het schoolteam staat centraal in ons schoolproject SASCHOMA (SAmen SCHOol MAken).